Beleggingsverzekering tak 21 / tak 23 (vierde pijler)

 

Verzekeringsbeleggingen zijn overeenkomsten tussen de verzekeringnemer (diegene die het contract aangaat), de verzekeraar (de verzekeringsmaatschappij) en de begunstigde (diegene die bij afloop van het contract het kapitaal en rente krijgt uitbetaald).

Als verzekeringnemer betaal je premies aan de verzekeraar. Die premies kunnen éénmalig of periodiek gestort worden. Bij afloop van het contract (bij pensioen,  bij overlijden of op een contractueel overeengekomen datum) moet de verzekeraar een bepaalde som uitbetalen aan de begunstigde.

 

Tak 21

TAK 21-producten zijn levensverzekeringen met

 • een gewaarborgde terugbetaling van je kapitaal
 • een gewaarborgd rendement
 • eventuele winstdeelname
 • fiscale voordelen

TAK 21-producten zijn bedoeld voor beleggers op zoek naar

 • een veilige belegging
 • fiscale voordelen
 • een belegging op de lange termijn
 • een gegarandeerde rente

FAQ tak 21

 

Tak 23

Een TAK 23-product is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Het rendement is dus afhankelijk van de prestaties van die fondsen. Er kan een positief of negatief rendement zijn, waardoor kapitaalsverlies mogelijk is. Aan TAK 23-producten zijn dus meer risico’s voor de belegger verbonden dan aan TAK 21-producten.

FAQ tak 23

 

Wat zijn de grootste verschillen tussen TAK 21-producten en TAK23-producten?

Kapitaal

 • TAK 23: geen kapitaalswaarborg
 • TAK 21: kapitaal is gewaarborgd

Rendement

 •   TAK 23: geen gegarandeerde rente
 •   TAK 21: de rente is vast en gegarandeerd

Risico

 • TAK 23: beursgerelateerd en dus volatieler
 • TAK 21: relatief veilige belegging

Fiscaliteit

Verzekeringsproducten voor pensioensparen, langetermijnsparen of gekoppeld aan een hypothecair krediet geven recht op belastingaftrek.

 • TAK 23: voldoet momenteel niet aan één van bovenstaande kenmerken en is dus niet fiscaal aftrekbaar
 • TAK 21: voldoet normaal wel aan één van bovenstaande kenmerken en is in dat geval fiscaal aftrekbaar

 

Vraag hier uw vrijblijvende offerte.