Langetermijnsparen (derde pijler)

 

Langetermijnsparen is ideaal als u nog wat financiële ruimte heeft naast uw pensioensparen. Jaarlijks zet u een bedrag opzij voor minstens tien jaar.

Wat brengt het op?

Voor het inkomstenjaar 2017 stort u maximaal 2.260 euro, tenzij de begrenzing op basis van uw beroepsinkomen lager uitvalt.

U kunt kiezen voor 100% zekerheid op uw gestorte premies. U spaart dan volledig in een Tak 21-levensverzekering. Daarnaast kunt u kiezen om een deel van uw premie te beleggen in een beleggingsfonds. U kunt tot 80% van uw premie storten in een Tak 23-fonds.

Het rendement hiervan hangt af van de prestaties van de beurs. Dit rendement kan dus meer zijn dan van een Tak 21- levensverzekering, maar ook minder of zelfs negatief zijn. In een beleggingsfonds geniet u dus geen gewaarborgde rentevoet. Maar met een lange horizon, bijvoorbeeld een spaarplan met een looptijd van 15 jaar of meer, kunt u het risico op verlies beperken.

Houd rekening met uw woonkrediet

U combineert langetermijnsparen best niet met een woonkrediet van na 1 januari 2005. Een woonkrediet geeft recht op een woonbonus die uw fiscale korting bijna helemaal uitput. Is de lening van uw huis al afbetaald en uw fiscale korting niet volledig uitgeput, dan is langetermijnsparen fiscaal wel voordelig.

Fiscaal voordeel tot na uw pensioenleeftijd

  • De fiscus betaalt u 30% van de premie terug.
  • U betaalt slechts 10% taks op het kapitaal dat u op uw zestigste bijeengespaard hebt. U mag daarna blijven sparen, ook na uw pensioenleeftijd. De laatste jaren betaalt u dus helemaal geen taks.
  • U betaalt geen belasting op de winstdeelname.

 

U kiest zelf het langetermijnspaarplan dat het beste bij u past.

Stap 1: kies uw intrestvoet

U kiest bv. tussen 0% en 1%. Als u kiest voor 0% wordt uw rendement volledig opgebouwd door uw winstdeelname. Die kan dan hoger zijn dan in de andere formules.

Stap 2: beslis over uw winstdeelname

Bij het afsluiten van uw contract kiest u hoe u uw winstdeelname belegt:

  1. kapitaliseren samen met uw pensioenpremies
  2. beleggen in een tak 23-fonds

Stap 3: grootte van het Kapitaal Overlijden

Kiest u bijvoorbeeld een Kapitaal Overlijden van 7.500 euro, dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd een hoger kapitaal bijeengespaard, dan krijgen zij uw bijeengespaarde kapitaal. Koos u niet voor een Kapitaal Overlijden? Dan wordt de reeds opgebouwde reserve uitgekeerd aan uw nabestaanden.
Langetermijnsparen is een fiscaal gunstige manier om uw kapitaal te laten groeien. Maar wist u dat pensioensparen fiscaal nog voordeliger is?

 

FAQ langetermijnsparen 

 

Vraag hier uw vrijblijvende offerte.