Overlijden door ongeval / plotse gebeurtenis

 

De verzekering ‘Overlijden door ongeval’ is een kortlopende waarborg voor een periode van één tot drie jaar en drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging).

Het doel van deze verzekering? Het dekken van de successierechten bij uw overlijden binnen drie jaar na een schenking. In dat geval moeten na een schenking of gift immers successierechten betaald worden. Tenminste als u geen schenkingsrechten betaalde.

Let op: het verzekerde kapitaal wordt enkel uitgekeerd wanneer het overlijden plaatsvindt binnen het jaar na het ongeval en het overlijden een gevolg is van dat ongeval.

Vul de waarborg aan met ‘Plotse aandoeningen’

U kunt de verzekering ‘Overlijden door ongeval’ uitbreiden met een waarborg ‘Overlijden door plotse aandoeningen’. U bent dan verzekerd tegen:

  • hartinfarct
  • hartaderbreuk
  • plotse hartdood
  • cerebrovasculair accident
  • longembolie
  • meningitis
  • acute peritonitis

 

Vraag hier uw vrijblijvende offerte.