Wettelijk pensioen (eerste pijler)

 

De Belgische overheid garandeert dat iedereen op pensioenleeftijd een wettelijk pensioen ontvangt. Hoeveel dat is, verschilt van persoon tot persoon. Het wettelijk pensioen hangt af van het loon tijdens uw loopbaan, het aantal jaren dat u gewerkt hebt en uw gezinstoestand.

Er zijn aparte pensioenstelsels voor:

  • loontrekkenden
  • zelfstandigen
  • ambtenaren

Elk van deze drie pensioenstelsels telt opnieuw drie stelsels:

  • Rustpensioen: het pensioen dat u krijgt op uw pensioenleeftijd.
  • Overlevingspensioen: het pensioen dat u krijgt als u uw nog werkende of al gepensioneerde partner overleeft.
  • Pensioen bij scheiding: onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een deel van het pensioen van uw vroegere partner.

Wettelijk pensioen ligt laag

Jammer genoeg zal uw wettelijk pensioen heel wat lager liggen dan uw laatste inkomen. De komende jaren valt er trouwens weinig beterschap te verwachten: de vergrijzing van de bevolking zet de betaalbaarheid van de pensioenen onder stevige druk. Zelf zorgen voor een aanvullend pensioen is daarom aan te raden.

Aanvullend pensioen

Zelf zorgen voor een aanvullend pensioen kan op een fiscaalvriendelijke manier zoals pensioensparen, en via uw werkgever in de vorm van een groepsverzekering. Zo kunt u na uw pensioen uw levensstandaard behouden.

Begin er bij voorkeur vandaag al mee, want sparen volgt een eenvoudige logica: hoe langer u spaart, hoe groter het bedrag dat u bij pensionering hebt opgebouwd.